Urządzenia do śledzenie wzroku (eye-tracking) są w ostatnich latach niezwykle popularnym narzędziem badawczym pozwalającym na uzyskanie informacji odnośnie ruchu oka oraz położenia w danym przedziale czasowym. Dane pozyskane w ten sposób mogą zostać wykorzystane np. podczas prowadzenia badań z zakresu użyteczności interfejsów, skuteczności przekazu reklamowego czy jako bezdotykowy interfejs komputerowy. Celem opracowania jest przedstawienie metod śledzenia wzroku z wykorzystaniem standardowej kamery internetowej.

Get it here

Leave a Reply